Welcome to Mao Group

People

Current members:

PI:

chengde mao

Dr. Chengde Mao

mao@purdue.edu

Graduate students

Qian Li

Qian Li

li1538@purdue.edu

Zhe Li

Zhe Li

li1857@purdue.edu

Longfei Liu

Longfei Liu

liu1490@purdue.edu

Siyu Wu

Siyu Wu

wu581@purdue.edu

Jiemin Zhao

Jiemin Zhao

zhao447@purdue.edu

Zheng, Mengxi

Mengxi Zheng

zheng388@purdue.edu

Visiting scholars

member_Dae-Ro Ahn

Prof. Dae-Ro Ahn

Korean Univeristy of Science and Technology

drahn@kist.re.kr

Member_Kai He

Mr. Kai He

he437@purdue.edu

Member_Qian Li

Dr. Qian Li

Northwest University (China)

 

Prof. Xinfeng Zhao

Northwest University (China)

zhao813@purdue.edu

Undergraduate students

Former members

Postdocs

Dr. Zhaoxiang Deng (Professor at USTC, Hefei, China)

Dr. Yulin Li (Professor at Hefei University of Technology, Hefei, China)

Dr. Dage Liu

Dr. Xuping Sun (Professor at Chinese Academy of Sciences, Changchun, China)

 

Ph.D students

Yi Chen (Professor at UC San Diego)

Chenhui Hao

Yu He (Merck Co.)

Seung Hyeon (Sarah) Ko (Scientist)

Mo Li

Xiang Li (Parabon NanoLabs, Inc.)

Yingmei Li (postdoc at Stanford Univ.)

Haipeng Liu (Professor at Wayne State Univ.)

Zhiyu Liu (Wells Fargo)

Cheng Tian (Wuxi Pharmacy, Shanghai, China)

Ye Tian (Merck Co.)

Pengfei Wang (postdoc at Emory Univ.)

Jinwen Yu (BGI, Shengzheng, China)

Chuan Zhang (Professor at Shanghai Jiaotong Univ., Shanghai, China)

 

Master students

Swati Arora

Anna Lee

Irin Tana

 

Visiting scholars

Prof. Zhou Nie (at Hunan Univ., Changsha, China)

Dr. Hang Qian

Prof. Yong Wang (at Nanchang Univeristy, Nanchang, China)

Prof. Jing Zhang (at Fujian Agriculture And Forestry Univeristy, Fuzhou, China)

Prof. Hua Zuo (at Southwest Univ., Chongqing, China)