Welcome to Mao Group

People

Current members:

PI:

chengde mao

Dr. Chengde Mao

mao@purdue.edu

Graduate students

Swati Arora

Swati Arora

arora19@purdue.edu

Mo Li

Mo Li

li1115@purdue.edu

Qian Li

Qian Li

li1538@purdue.edu

Zhe Li

Zhe Li

li1857@purdue.edu

Longfei Liu

Longfei Liu

liu1490@purdue.edu

Zhiyu Liu

Zhiyu Liu

liu640@purdue.edu

Siyu Wu

Siyu Wu

wu581@purdue.edu

Jiemin Zhao

Jiemin Zhao

zhao447@purdue.edu

Postdoc

Undergraduate students

Former members

Postdocs

Dr. Zhaoxiang Deng (Professor at USTC, Hefei, China)

Dr. Yulin Li

Dr. Dage Liu

Dr. Xuping Sun (Professor at Chinese Academy of Sciences, Changchun, China)

 

Ph.D students

Yi Chen (Professor at UC San Diego)

Chenhui Hao

Yu He (Merck Co.)

Seung Hyeon (Sarah) Ko (Scientist)

Xiang Li (Parabon NanoLabs, Inc.)

Yingmei Li (postdoc at Stanford Univ.)

Haipeng Liu (Professor at Wayne State Univ.)

Cheng Tian (postdoc at Brookhaven National Lab)

Ye Tian (Merck Co.)

Pengfei Wang (postdoc at Emory Univ.)

Jinwen Yu (postdoc at Stanford Univ.)

Chuan Zhang (Professor at Shanghai Jiaotong Univ., Shanghai, China)

 

Master students

Anna Lee

Irin Tana

 

Visitor scholars

Prof. Zhou Nie (at Hunan Univ., Changsha, China)

Dr. Hang Qian

Prof. Hua Zuo (at Southwest Univ., Chongqing, China)